Què fa ALPIC?

Les activitats d’ALPIC estan adreçades a la consecució dels seus objectius i es desenvolupen en diferents àmbits.

En el seu paper com a representant i portaveu dels centres associats, ALPIC duu a terme contactes freqüents amb l’Administració. S’han realitzat diferents reunions amb els Departaments competents de la Generalitat i amb els representants parlamentaris de les principals forces polítiques. Fruit d’aquestes reunions s’ha aconseguit el reconeixement per part del Govern de la importància de la tasca social dels nostres centres i el compromís d’evitar que el decret de ludoteques aprovat al juliol de 2009 suposi el tancament dels centres de guarda infantil. A més, en el moment actual ALPIC està treballant conjuntament amb l’Administració en l’elaboració d’una normativa específica per als centres de suport familiar que acabarà definitivament amb el buit legal en el que es troba encara el sector.

Una altra fita important d’ALPIC és aconseguir que tots els centres membres de la xarxa es caracteritzin per una elevada qualitat de servei. Amb aquest objectiu s’ha elaborat una normativa pròpia que estableix els requisits necessaris per tal de garantir la seguretat i el benestar dels infants usuaris i un servei de qualitat a les famílies. Aquesta normativa, que regeix les dimensions i característiques de l’espai, les titulacions dels responsables i treballadors, la ràtio d’infants per adult i els aspectes generals de funcionament, s’està aplicant estrictament als centres des de març de 2010 i només aquells que la compleixen reben l’acreditació de membres de la xarxa de centres de suport familiar de Catalunya.

Dins de l’àmbit de la informació i la comunicació des d’ALPIC es difonen periòdicament notícies relacionades amb els centres de suport familiar, les seves activitats i l’estat de les negociacions amb l’Administració. Aquesta difusió es fa a través de publicacions en diferents mitjans de premsa i d’entrevistes de radio i televisió. També s’elaboren informes i fullets informatius sobre la xarxa de centres de suport familiar que es posen a disposició dels centres. D’altra banda ALPIC facilita informació telefònica i via correu electrònic a totes les persones que s’hi adrecen: particulars, responsables de centres infantils de Catalunya i de la resta de l’estat, persones interessades en obrir nous centres, tècnics d’ajuntaments, etc.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell