Que és ALPIC?

ALPIC és una entitat sense ànim de lucre que integra centres d’arreu de Catalunya que ofereixen serveis d’atenció als infants adreçats a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. Encara que existeix certa variació de funcionament entre els centres tots els centres ofereixen el servei de guarda infantil per a infants a partir de 4 mesos amb un horari flexible adaptat a les necessitats de les famílies.

En el moment de la creació de l’associació, l’any 2008, els centres que oferien serveis de guarda infantil ho feien sota diferents denominacions (espai infantil, casal infantil, centre lúdic, taller educatiu, parc infantil, etc) però la majoria rebien el nom de ludoteca i per aquesta raó l’associació es va anomenar Associació de Ludoteques Privades Infantils de Catalunya (ALPIC).

Actualment, després de la publicació del Decret 94/2009, de 9 de juny pel qual es regulen les ludoteques, el terme ludoteca ha quedat restringit per l’administració i ja no es pot aplicar als centres que ofereixen serveis de guarda infantil, així que ALPIC també s’ha vist obligada a canviar el seu nom, convertint-se en la XARXA DE CENTRES DE SUPORT FAMILIAR DE CATALUNYA.

Els objectius principals d’ALPIC, la Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya són els següents:

- Definir de manera clara la funció i les característiques dels centres de suport familiar, així com establir un model bàsic de funcionament dels centres associats caracteritzat pels més elevats estàndards de qualitat.

- Representar i ser portaveu dels centres de suport familiar davant de l’administració i treballar-hi conjuntament per aconseguir el més aviat possible una regulació adient per als centres que ofereixen serveis de guarda infantil.

- Promocionar el coneixement de la important tasca social dels centres de suport familiar creant mecanismes que facilitin informació actualitzada sobre el sector i sobre els serveis que s’ofereixen en cadascun dels centres associats.

- Fomentar una imatge positiva del sector entre la classe política i el públic general i una valoració positiva per part dels mitjans de comunicació.

- Optimitzar el funcionament dels centres associats per mitjà d’un treball en xarxa efectiu que permeti l’intercanvi de recursos i coneixements, l’aprenentatge permanent i la realització de projectes conjunts.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell