Història d'ALPIC

L’Associació de Ludoteques Privades Infantils de Catalunya (ALPIC) va néixer l’any 2008 com a resposta a la publicació del Projecte de Decret per a la regulació de les ludoteques, que amenaçava l’existència de les més de dues-centes ludoteques privades del país. El projecte de Decret obligava als infants menors de 4 anys a romandre a les ludoteques acompanyats dels seus pares però en la majoria dels centres el servei de guarda infantil de nens i nenes era precisament el més demandat i constituïa la base econòmica dels establiments. Eliminar aquesta servei de les ludoteques afectava negativament a un elevat nombre de famílies catalanes i posava en perill centenars de llocs de treball, així que un grup de responsables de les ludoteques privades ens vam associar i vam iniciar els contactes amb l’administració.

En una primera reunió amb els amb els representants dels principals grups polítics al Parlament, tots els presents van reconèixer la importància de la tasca social que es realitzava per part de les ludoteques privades i van manifestar que quan el Parlament va instar al Govern a regular les ludoteques no es pretenia el tancament indiscriminat de centres sinó una legislació que garantís la qualitat i de seguretat per tal d’evitar al màxim accidents com els que s’havien produït amb anterioritat en centres que no complien les condicions adequades.

Posteriorment, en una reunió amb el Departament de Governació i Administracions Públiques, ALPIC va rebre el compromís de que el Decret no provocaria el tancament de les ludoteques privades, ja que el seu objectiu era delimitar la concepte i regular únicament els centres que compleixen una definició estricta de ludoteca, deixant la resta fora de la normativa. Aquest compromís es va complir i en la seva redacció final el Decret només va obligar als centres que no compleixen els requisits a canviar de denominació.

Malgrat això, després de la publicació del Decret la situació de les antigues ludoteques privades continuava sent precària ja que es trobaven de nou en situació de buit legal i, a més, havien de canviar de nom sense que s’hagués establert per part de l’Administració una denominació unificada que identifiqués clarament les seves característiques i funcions.

La voluntat d’ALPIC ha estat des d’un començament no limitar-se a reivindicar la importància social de la tasca realitzada des dels centres membres i impedir-hi el tancament sinó lluitar per una regulació pròpia i continuar millorant la qualitat dels serveis. Es van mantenir noves reunions amb els representants parlamentaris i amb el Departament de Presidència, i se’ns va animar a continuar treballant en aquesta línia i presentar al Govern propostes concretes respecte a la denominació més adient per els nostres centres i a la normativa per regular-los.

Al novembre de 2009 l’assemblea d’ALPIC va escollir la denominació Centre de Suport Familiar per substituir el nom de ludoteca, unificant i definint els centres que pertanyen a l’associació. Aquesta denominació es va considerar la més adient perquè identifica clarament la funció assistencial dels centres i els diferencia d’aquells que atenen infants amb una funció principalment educativa. En el cas de l’associació, ALPIC passà a denominar-se Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya, amb la nostra intenció que aquesta nova denominació suposés més que un canvi de nom i afectés també al funcionament intern de l’associació i a la relació entre els centres. Es tractava de realitzar un veritable treball en xarxa amb la finalitat de sumar les capacitats i recursos de cada centre, identificar i obtenir recursos nous, desenvolupar projectes de centre coherents entre ells i realitzar projectes conjunts amb una major influència i més abast social.

En els primers mesos de 2010 es va treballar en l’elaboració i consens d’una proposta de normativa per a la regulació dels Centres de Suport Familiar, que es va enllestir al mes de Març, es va presentar al Departament de Presidència i properament es presentarà als representants parlamentaris dels diferents grups polítics. L’objectiu d’aquesta normativa és garantir un servei de qualitat i des d’abril de 2010 s’està aplicant com a normativa interna per a tots els centres que pertanyen a la xarxa.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell