Professionals

La Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya (ALPIC) ofereix informació i assessorament a totes aquelles persones que treballen en l’àmbit del serveis a la infància i a la família afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar.
Aquí podeu trobar informació sobre la Xarxa i els centres que hi formen part, la història d’ALPIC, les seves activitats i els serveis que s’ofereixen.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell